TeleMatrix

           3300MW5 (Speed dial x 5)               3300MW10 (Speed dial x 10)

3300MWD(Hands free, Speed dial x 10)  3300MWD5(Hands fee, Speed dial x 5)

3302MWD(2L,Hands free, Speed dialx10)          3302MWD5(2L,Hands free, Speed dialx5)


Teledex

Diamond Series

        Diamond +3 (Speed Dial x 3)                        +5 (Speed Dial x 5)                             +10 (Speed Dial x 10) 

Diamond+S-3 (Hands free, Speed dial x 3)           +S-5 (Hands free, Speed dial x 5)                  +S-10 (Hands free, Speed dial x 10)   

Diamond+L2S-5 (2L, Hands free, Speed dial x 5)      +L2S-10 (2L, Hands free, Speed dial x 10) 

Opal Series

       Opal 1003 (Speed dial x 3)                        1005 (Speed dial x 5)                         1010 (Speed dial x 10)    

Opal 1003S (Hands free, Speed dial x 3)                1005S (Hands free, Speed dial x 5)            1010S (Hands free, Speed dial x 10)    

Opal 2011S (2L, Hands free, Speed dial x 11)  

Opal Trim Series

            Opal Trim-I MWL                          Trim-II MWL (2line)